Privacyverklaring

Versie 14 april 2020.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de websites www.wandelspeciaalzaak.nl en www.herwijnenzoetermeer.nl doen met gegevens die door u zijn verstrekt. Bij vragen of wanneer u precies wilt weten wat wij aan informatie over u bijhouden, neem dan contact op.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van eventuele partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • het recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website of een (potentiele) klant van ons bent en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is, worden verwerkt. Deze gegevens publiceren wij niet, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Wanneer u een (contact)formulier invult

Wanneer u ons contactformulier invult, gebruiken wij persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die u aan ons doorgeeft. Dit kunnen zijn onder andere zijn: NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, persoonlijke voorkeuren en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om uw bericht af te kunnen handelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Wanneer u (potentiele) klant van ons bent

Wanneer u een klant van ons bent, gebruiken wij mogelijk uw NAW-gegevens, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend omdat ze nodig zijn om offertes en facturen op te sturen, betalingen te verwerken, contact te hebben en onze administratie te voeren.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van een overeenkomst of verwerken van een vraag. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Persoonsgegevens delen wij uitsluitend met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienstverlener, het doen van onze administratie via administratiesoftware of onze accountant.

Met uitzondering van het hierboven genoemde, geven wij persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Wij proberen zo min mogelijk cookies op onze website te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

We gebruiken alleen functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en bijvoorbeeld de website sneller te maken of te onthouden dat iemand is ingelogd op de website. We plaatsen cookies om de informatie die u invult in onze contactformulieren op te slaan zodat u die niet meteen kwijtraakt als u verkeerd klikt. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. We gebruiken geen invasieve of tracking cookies. We hebben wel links naar andere websites op onze website, zoals YouTube en onze social media accounts. We verwijzen naar hun privacyverklaring mocht u op deze links klikken.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) van Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen van de AVG (GDPR). We wijzen derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit uw browser te verwijderen.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Onze website is beveiligd met een Let’s Encrypt SSL certificaat, en elke pagina wordt geforceerd om via SSL (HTTPS) getoond te worden.
Gegevens die via het contactformulier worden verzonden worden encrypted verstuurd naar ons emailadres en niet lokaal in een database opgeslagen.
De website data wordt opgeslagen in een met sterk wachtwoord beveiligde MySQL database.

WordPress specifieke beveiliging, al dan niet uitgevoerd door onze Nederlandse hosting provider InterIP:

 • Beveiliging via SSL
 • Toegang tot de .htaccess en wp-config.php files is afgeschermd.
 • XML-RPC is uitgeschakeld
 • Bad bots worden geblokkeerd
 • DDOS aanvallen worden gemitigeerd
 • SQL Injection Attacks, Cross Site Scripting (XSS) worden tegen gegaan
 • Logins van beheerders worden gemonitord zodat geen toegang is door ongeauthoriseerde gebruikers.
 • IP adressen worden na 3 verkeerde logins op een blacklist gezet en voor 30 minuten geweerd.
 • Toegang tot PHP files van de website is geblokkeerd.
 • Veranderingen in bestanden op de website worden gemonitord en emails worden verstuurd wanneer deze worden aangepast.
 • Beheerders van de website moeten een sterk wachtwoord hebben.
 • Er wordt regelmatig gescand op malware, blacklisting status en website errors.
 • WordPress, Plugin en Thema Updates worden automatisch geïnstalleerd en er wordt regelmatig gecontroleerd op updates van software en plugins.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Bij een verzoek voor het opvragen en verwijderen van persoonsgegevens kunnen wij dit alleen doen wanneer het geen conflict oplevert met het moeten bewaren van financiële data voor 7 jaar volgens onze administratie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen eventuele wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactinformatie

Wandelspeciaalzaak Van Herwijnen
Dorpsstraat 66
2712 AM Zoetermeer
Telefoon (079) 316 35 51
info@wandelspeciaalzaak.nl